Ověření příbuzenského vztahu mezi prarodičem a jedincem

 

Autoři: Luboš Vostrý, Michaela Brzáková, Hana Vostrá-Vydrová
ISBN : 978-80-213-3167-9 Rok: 2022
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV: QK1710176
Cíl metodiky:Cílem metodiky bylo vypracovat postup pro ověření příbuznosti mezi jedincem a jeho předkem (děd či bába) na základě molekulárně genetických data v případě, že chybí molekulárně genetické informace rodičů. Postup nalezne uplatnění v rutinním provozu ověřování příbuznosti Českomoravskou společností chovatelů a. s.
Odkaz ke stažení