Optimalizace výběru jedinců pro základní skupinu APY aproximaci inverze genomické příbuznosti

 

Autoři: Luboš Vostrý, Hana Vostrá-Vydrová, Eva Kašná
ISBN : 978-80-213-3245-4 Rok: 2022
Metodika vznikla v rámci řešení výzkumných projektů MŠMT INTER-EXCELLENCE LTAUSA19117 a MZE NAZV Země QK1810253.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je optimální výběr základních jedinců (core animals) pro aproximaci inverzní matice genomické příbuznosti, která je nezbytná pro předpověď genomických plemenných hodnot. Uvedené algoritmy mohou nalézt uplatnění v rutinním genetickém hodnocení hospodářských zvířat prostřednictvím Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.
Odkaz ke stažení