Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice

Autoři: doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Martin Kočárek, Ph.D., Ing. Michaela Kolářová, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jiří Andr, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2888-4 Rok: 2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QJ1510186
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům slunečnice informace a doporučení pro regulaci plevelů v souladu se zásadami integrované ochrany. Hlavním cílem metodiky je poskytnout pěstitelům soubor informací potřebných pro výběr herbicidů s ohledem na účinnost vůči nejvýznamnějším plevelným druhům, selektivitu ošetření a environmentální dopad. Tyto informace jsou přednostně určeny pěstitelům v systému integrované produkce zeleniny, ale mohou je využít i ostatní pěstitelé pro zdokonalení systému integrované ochrany nad rámec základních požadavků platné legislativy.
Odkaz ke stažení