OPTIMALIZACE POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ PROTI ŠKŮDCŮM A CHOROBÁM

Autoři: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Jaroslav Rod, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D., Ing. Kateřina Kovaříková, Ing. Ondřej Douda, Ph.D., Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. Jana Kováčová, prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
ISBN : 978-80-7427-161-8 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1210165 (MZe ČR)
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům zeleniny informace a doporučení pro ochranu proti původcům chorob a škůdcům cibulové, kořenové zeleniny a salátu potřebné pro uplatňování zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014. Hlavním cílem metodiky je poskytnout pěstitelům těchto zelenin soubor informací potřebný pro výběr prostředků ochrany proti škodlivým organismům s ohledem na výskyt reziduí pesticidů v produktech. Tyto informace jsou přednostně určeny pěstitelům v systému integrované produkce zeleniny, ale mohou je využívat i ostatní pěstitelé pro zdokonalení systému integrované ochrany nad rámec základních požadavků platné legislativy. Pro každou účinnou látku testovaných zoocidů a fungicidů a hlavní druhy cibulové, kořenové zeleniny a salátu jsou uvedeny modely degradace reziduí pesticidů v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. V metodice jsou dále uvedeny akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci zeleniny, zpracované podle modelů o degradaci reziduí pesticidů. Využívání metodiky přispěje ke zvýšení kvality zelinářských produktů z hlediska zdravotní bezpečnosti a současně k omezení rizik pesticidů na necílové organismy.
Odkaz ke stažení