ODCHOV NUTRIÍ PŘI ZKRMOVÁNÍ KOMPLETNÍ KRMNÉ SMĚSI

Autoři: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
ISBN : 978-80-213-2332-2 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QI101A164.
Cíl metodiky: Cílem práce je posouzení využití kompletní krmné směsi pro krmení mladých rostoucích nutrií především ve vztahu k růstu, zhodnotit růst v závislosti na barevném typu a pohlaví.
Odkaz ke stažení