ODBĚR, HODNOCENÍ A KRYOKONZERVACE EJAKULÁTU PSŮ

Autoři: Ing. Ondřej Šimoník, Ing. Jiří Šichtař, Ph.D., doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Ing. Petra Folková, Ing. Adéla Dokoupilová, Ph.D., Eliana Pintus, DVM, Ph.D., Ing. Roman Končel, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc, Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., Ing. Adéla Palacká
ISBN : 978-80-213-2640-8 Rok: 2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu Ministerstva vnitra České republiky č. VG20132015133.
Cíl metodiky: Hlavním cílem metodiky bylo ověřit vliv frekvence odběru ejakulátu na kvalitu kryokonzervovaných psích inseminačních dávek a zefektivnit účinnost metod kryokonzervace psího ejakulátu cestou modifikace kryokonzervačních médií. Současně zde byla do ucelené podoby soustředěna i další doporučení vyplývající jak z dostupné literatury, tak ze zkušeností autorského pracoviště.
Odkaz ke stažení