MYKOREMEDIACE VYBRANÝCH PERZISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ V PŮDĚ POMOCÍ LIGNINOLYTICKÝCH HUB PĚSTOVANÝCH V SUBSTRÁTECH ZALOŽENÝCH NA BÁZI LIGNOCELULÓZNÍCH MATERIÁLŮ

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Lukáš Kaplan, Ing. Ivan Jablonský, CSc., Ing. František Jelínek, Ing. Zdeněk Košnář, doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D
ISBN : 978-80-213-2764-1 Rok: 2017
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu TAČR č.  TA04020329
Cíl metodiky: Hlavním cílem předkládané metodiky je zhodnotit účinnost substrátů vyrobených z upravených lignocelulózních materiálů s prorostlým myceliem hub hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm) a pohárovky obecné (Crucibulum laeve Huds.) na degradaci perzistentních organických polutantů přítomných v kontaminované půdě.
Odkaz ke stažení