MOŽNOSTI PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY OLEJKY V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH S VÝSKYTEM PŮDNÍHO PATOGENA Plasmodiophora brassicae

Autoři: Mgr. Veronika Řičařová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Jaroslava Vospělová
ISBN : 978-80-213-2809-9 Rok: 2017
  Metodika byla vytvořena za finanční podpory z projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) č. QJ 1310227
Cíl metodiky: Cílem uplatněné metodiky je předložit odborné veřejnosti ucelené informace o půdním patogenu Plasmodiophora brassicae Wor, který v posledních letech vyvolává nádorovitost kořenů brukvovitých u ozimé řepky a šíří se po celé České republice.
Odkaz ke stažení