Monitoring herbicidní rezistence a antirezistentní strategie

Autoři: prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.
UKZUZ 027345/2021 Rok: 2020
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QK 1820081
Cíl metodiky: Metodika si klade za cíl charakterizovat nejvýznamnější plevelné druhy s herbicidní rezistencí, popsat postupy monitoringu a mapování rezistence a metody detekce rezistence k herbicidům různých mechanismů účinku. Na základě monitoringu jsou zpracovány údaje o frekvenci a intenzitě rezistence u populací sledovaných plevelů a navržen integrovaný systém regulace, který umožní dlouhodobé udržení úrovně jejich výskytu v porostech polních plodin na hospodářsky akceptovatelné úrovni a bude plnit i funkci prevence proti vzniku herbicidní rezistence. Metodika je určena zejména pro pracovníky ve státních institucích v jejichž gesci je registrace a používání přípravků na ochranu rostlin, pro zemědělce, zemědělské poradce, podniky zemědělských služeb, ale i další odborníky zabývající se regulací plevelů.
Odkaz ke stažení