Modelování dopadů sdružených klimatických událostí na růst, vývoj a výnosové parametry polních teplomilných zelenin a řepky olejné v systému pro podporu rozhodování v oblasti transferu agrotechnologií – DSSAT

 

Autoři: Vera Potopová , doc. Dr. Mgr. Vera Potopová, Ing. Nina Muntean, Md Rafique Ahasan Chawdhery, Mgr. Tudor Trifan, Ing. Petr Zehnálek, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Igor Potop, Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., Dr. Ing. Martin Možný
ISBN : 978-80-213-3284-3 Rok: 2023
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: SustES – Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797).
Cíl metodiky: Certifikovaná metodika předkládá zhodnocení dopadu předpokládaného vývoje klimatu na produkci plodové zeleniny s využitím klimatických a růstových modelů včetně experimentální činnosti jako nástrojů pro predikci vývoje výrobního procesu teplomilných zelenin. Studie zkoumala také výkonnost tří odrůd řepky ozimé Temptation, Architect a Sněžka na třech různých experimentálních lokalitách v současných a předpokládaných klimatických podmínkách. Metodika je založena na propojení růstových modelů, regionálních klimatických modelů včetně experimentální činnosti jako nástrojů pro predikci vývoje výrobního procesu teplomilných zelenin a výnosových parametrů nových testovaných odrůd řepky olejné v souvislosti se změnou klimatu. Pro výzkum teplomilných zelenin a řepky olejné byl využit pěstební systém půda-rostlina-atmosféra růstových modelů zařazených do systému podpory rozhodování v oblasti transferu agrotechnologií (DSSAT, Decision Support System for Agrotechnology Transfer), jejichž výstupy byly ověřeny experimenty v polních podmínkách. Metodika ilustruje potřebu silnějších vazeb mezi pokusy a růstovými modely od definice problému až po ověření a řešení nových výzkumných otázek. Poprvé byly studovány schopnosti modelu CROPGRO-Tomato, CROPGRO-Papper a CROPGRO-Canola simulovat růst, vývoj a výnosové parametry teplomilných zelenin (byla zastoupena hybridní odrůda rajčete TORNÁDO F1 a hybridní odrůda papriky seté Superamy F1) a tří odrůd řepky olejné (Architect, Temptation a Sněžka) v rozdílných půdních a klimatických podmínkách na území České republiky.
Odkaz ke stažení