MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE VAJEC Z KLECOVÉHO A PODESTÝLKOVÉHO CHOVU

Autoři: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2107-6 Rok: 2010
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MŠMT MSM 604 607 0901 a výzkumného záměru MZe 0002701404.
Cíl metodiky: Cílem práce bylo posouzení rozdílů v úrovni mikrobiální kontaminace skořápky a v penetraci mikroorganismů do vejce na úroveň podskořápečných blan a bílku při ustájení nosnic v konvenční kleci a na podestýlce a ve vztahu k délce skladování (0, 2, 7 a 14 dní) vajec
Odkaz ke stažení