METODY REGULACE ZAPLEVELENÍ PRO PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Autor: Ing. Pavel Hamouz Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2538-8 Rok:2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QI111A184.
Cíl metodiky: Cílem této metodiky je poskytnout zemědělské prvovýrobě návod pro uskutečnění cílené regulace zaplevelení, tedy zejména popsat a doporučit vhodné metody mapování výskytu plevelů, popsat postupy použité při optimalizaci prahů škodlivosti plevelů a navrhnout prahy škodlivosti plevelů vhodné pro použití v systémech precizního hospodaření, které z dlouhodobého hlediska nebudou způsobovat významný nárůst zaplevelení a v neposlední řadě také usnadnit výběr techniky vhodné pro tento způsob regulace výskytu plevelů. To má v konečném důsledku zajistit rychlejší prosazení cílené aplikace herbicidů do praxe a snížení zátěže životního prostředí herbicidními látkami.
Odkaz ke stažení