METODIKA STANOVENÍ REZIDUÍ BOTANICKÝCH PESTICIDŮ POMOCÍ SPME-GC – UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Autoři: Pavel Nový, Matěj Božik, Lenka Kouřimská, Pavel Klouček, Lenka Zárubová, Miloslav Zouhar, Ondřej Douda
ISBN : 978-80-213-2635-4 Rok: 2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ 1310226
Cíl metodiky: Řada přírodních látek se dnes dostává na seznam povolených látek použitelných v zemědělství, některé jako přípravky na ochranu rostlin jiné jako pomocné přípravky. Cílem předkládané práce je poskytnout souborně jednoduchou a rychlou metodu pro stanovení reziduí biopesticidů na bázi silic v rostlinném materiálu. Tato metoda je doplněna doporučeným způsobem odběru a zpracování vzorků.
Odkaz ke stažení