METODIKA PRO HODNOCENÍ PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ POMOCÍ PŮDNÍCH SPEKTER APLIKOVATELNÁ PRO POSOUZENÍ DEGRADACE PŮD V DŮSLEDKU VODNÍ EROZE

Autoři: Ing. Aleš Klement, Ph.D.; Ing. Radim Vašát; prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.; prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka; Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.; Ing. Ondřej Jakšík, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2531-9 Rok: 2014
 METODIKA-PRO-HODNOCENI-PUDNICH-VLASTNOSTI-POMOCI-PUDNICH-SPEKTER-APLIKOVATELNA-PRO-POSOUZENI-DEGRADACE-PUD-V-DUSLEDKU-VODNI-EROZE
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QJ1230319 „Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území“
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout návod, jak postupovat při hodnocení plošné variability půdních vlastností pomocí půdní spektroskopie. Záměrem bylo podat přehled používaných a použitelných metod a zhodnotit možnosti využití VNIR spektroskopie pro predikci půdních vlastností zemědělských půd v České republice, jako alternativy tradičního monitoringu půd, vycházejícího z časově i finančně náročných fyzikálních a chemických analýz velkého množství půdních vzorků.
Odkaz ke stažení