METODIKA OCEŇOVÁNÍ TRVALÉ ZELENĚ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Autoři: Machovec, J., Grulich, J., Vacek, O.
ISBN : 978-80-213-2387-2 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č.
Cíl metodiky: Oceňování trvalé zeleně a vegetačních prvků
Odkaz ke stažení