METODIKA LOKÁLNÍHO MONITORINGU PŮDNÍCH VLHKOSTÍ NA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMCÍCH OHROŽENÝCH SUCHEM

Autoři: prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.; Ing. Ondřej Jakšík, Ph.D.; Ing. Aleš Klement, Ph.D.; Ing. Miroslav Fér, Ph.D.; Ing. Antonín Nikodem, Ph.D.; Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2547-0 Rok: 2015
 METODIKA-LOKALNIHO-MONITORINGU-PUDNICH-VLHKOSTI-NA-ZEMEDELSKYCH-POZEMCICH-OHROZENYCH-SUCHEM
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: Evropské kosmické agentury (ESA, European Space Agency) a programu ESA ARTES 20 (Integrated Applications Promotion) v rámci řešení projektu DROMAS – Agricultural Drought Monitoring and Assessment Driven by Satellites, No.4000108595/13/NL/US
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout návod jak postupovat při návrhu systému lokálního monitoringu půdních vlhkostí za účelem potvrzení či vyvrácení negativního vlivu půdního sucha na zemědělskou produkci.
Odkaz ke stažení