Metodika hodnocení spotřeby vody hospodářskými zvířaty v letech 2002–2020 a predikce vývoje spotřeby vody hospodářskými zvířaty v letech 2030, 2035, 2040, 2045 a 2050 v jednotlivých krajích ČR

 

Autoři: Mgr. Marie Musiolková, Ph.D., Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
ISBN : 978-80-213-3202-7 Rok: 2022
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: TA ČR Prostředí pro život SS02030027
Cíl metodiky: Hlavním cílem této metodiky bylo sestavit scénáře živočišné výroby v jednotlivých krajích ČR a uvést informace o tom, jaká hospodářská zvířata v posledních 20 letech jsou a v následujících letech (2030, 2035, 2040, 2045, 2050) budou v jednotlivých krajích chována a jaká bude jejich spotřeba vody, a to jak během celého roku, tak v jednotlivých ročních obdobích.
Odkaz ke stažení