Metodika hodnocení interakce jahodníku a rajčete s aminopyralidem a pyroxsulamem

 

Autoři: Dlouhá Petra, Ing., Jablonský Ivan, Ing. CSc., Klášterková Eva, Ing., Klouček Pavel, doc. Ing. Ph.D., Koudela Martin, doc. Ing. Ph.D., Krycnerová Žaneta, Bc., Kulhánková Adéla, Ing., Kurhan Sebnem, Ing. Ph.D., Maršík Petr, Ing. Ph.D., Novotný Čeněk, doc. RNDr. CSc., Soukupová Miroslava, Ing
ISBN : 978-80-213-3340-6 Rok: 2023
Certifikovaná metodika vznikla v rámci projektu NAZV QK1910235 s názvem„Minimalizace rizik reziduí účinných látek vybraných herbicidů obsažených ve slámě a v půdě na kultury pěstovaných hub, jahodníku a rajčat“.
Cíl metodiky:Cílem metodiky bylo přinést nové poznatky o působení ú.l. aminopyralid a pyroxsulam v agroekosystému na kultury rajčat a jahodníku. Dílčím cílem bylo stanovit kritické koncentrace uvedených látek pro rajče a jahodník, které budou důležitým vodítkem při výběru stanoviště z hlediska reziduální kontaminace uvedenými látkami pro pěstování rajčat a jahodníku. Dalším dílčím cílem metodiky bylo rovněž vyhodnotit význam odrůdy z hlediska odolnosti či citlivosti k uvedeným herbicidním látkám, přičemž tento poznatek by mohl být rovněž účinným nástrojem pěstitelů rajčat a jahodníku při minimalizaci potenciálních rizik spojených se škodami působenými aminopyralidem a pyroxsulamem při pěstování rajčat a jahodníku. Cílem metodiky bylo dále vytvořit obrazový deskriptor poškození u rostlin rajčat a jahodníku pro jednoduché vyhodnocení intenzity poškození rostlin pěstovaných v agroekosystému s reziduální kontaminací aminopyralidu a pyroxsulamu nad kritickými hladinami těchto látek, které působí viditené symptomy poškození na rostlinách.
Odkaz ke stažení