MASNÁ UŽITKOVOST ČESKÉ HUSY

Autoři: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Linda Uhlířová, Ing. Darina Chodová, Ing. Jana Svobodová, Ing. Mohamed Ketta
ISBN : 978-80-213-2496-1 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QI101A164.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je zhodnocení výkrmnosti, jatečné hodnoty a kvality masa České husy v definovaných podmínkách. Zhodnotit rozdíly mezi housery a husami, porovnat sledované parametry s hybridními husami.
Odkaz ke stažení