MANAGEMENT OBILNÝCH VIRŮ PŘENOSNÝCH Polymyxa graminis S DŮRAZEM NA VIRY MOZAIKOVÉHO KOMPLEXU JEČMENE

Autoři: Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Lenka Grimová, Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D
ISBN : 978-80-213-2723-8 Rok: 2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV. Č. QJ1230159
Cíl metodiky: Sumarizace poznatků o P. graminis a jí přenosných virech, a jednak představení možností, které lze použít k minimalizaci ztrát způsobených na obilninách viry přenosnými tímto vektorem. Největší důraz je kladen na viry tzv. mozaikového komplexu ječmene, kde může ochrana být nejúčinnější díky rezistenci u řady odrůd. Nedílnou součástí metodiky je i představení diagnostických metod, které jsou nezbytné pro přesnou determinaci virů i jejich vektora a metod detekce genů rezistence rym4/rym5 v rostlinách.
Odkaz ke stažení