INOVACE DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU PLODIN FOSFOREM A SÍROU

Autoři: Ondřej Sedlář, Jiří Balík, Martin Kulhánek, Pavel Suran, Martina Matěchová
ISBN : 978-80-213-3033-7 Rok:2020
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: Programu ZÉTA č. TJ01000454
Cíl metodiky: Cílem této metodiky je nalezení jednoduchého vyjádření výživného stavu ozimé pšenice, ozimé řepky a kukuřice fosforem a sírou, které bude v těsném vztahu nejen s přijatelným obsahem těchto živin v půdě, ale současně také s výší a kvalitou výnosu. Dalším krokem je využití takového indikátoru k upřesnění skutečné potřeby uvedených živin rostlinami, to vše za minimalizace nákladů koncového uživatele a s tím spojeným zvýšením zisku. Uváděná doporučení vycházejí z výsledků řešení projektu TAČR ZÉTA č. TJ01000454.
Odkaz ke stažení