IMPLANTACE TELEMETRICKÝCH VYSÍLAČEK DO RYB

Autoři: J. Kolářová, O. Slavík, P. Horký, T. Randák
ISBN : 978-80-7514-019-7 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu OP Rybářství 2007–2013: Metodiky I (2014–2015), reg. č. CZ.1.25/3.1.00/13.00477
Cíl metodiky: Cílem metodiky je podrobně popsat postup při implantaci telemetrických vysílaček do břišní dutiny ryb v rámci dodržení zásad „welfare“. Metodický postup umožní veterinárním lékařům a speciálně zaučeným odborníkům z oblasti výzkumné sféry provést lege artis chirurgický zásah v terénních podmínkách.
Odkaz ke stažení