Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogeny

Autoři:  doc. RNDr. Čeněk Novotný, CSc., doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D., Mgr. Kateřina Svobodová, Ph.D., Ing. Ľudovít Nedorost, Ph.D., Radek Aust, prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
ISBN : 978-80-905701-8-4 Rok:2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MZe NAZV QJ1210165  
Cíl metodiky: Cílem metodiky je sumarizovat výsledky laboratorních studií, ve kterých byl hodnocen vliv vybraných faktorů na rozvoj následujících důležitých chorob, alternariové skvrnitosti brukvovitých hlávkového zelí (původce A. brassicicola), alternariové skvrnitosti listů mrkve (původce A. dauci), plísně cibule (původce P. destructor) a krčkové hniloby cibule (původce B. aclada). Hodnocenými faktory byly odrůda a ošetření osiva horkou vodou. U hodnocených odrůd je vždy nutné přihlédnout k jejich ranosti, která je rovněž důležitým aspektem odolnosti odrůdy k patogenům.
Odkaz ke stažení