HODNOCENÍ MASNÉ UŽITKOVOSTI NUTRIÍ

Autoři: prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Darina Chodová, Ing. Zdeněk Hrstka
ISBN : 978-80-213-2426-8 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QI101A164.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je posouzení jatečné hodnoty včetně navržení kriterií dělení jatečného těla, hodnocení fyzikálních a chemických ukazatelů kvality masa nutrií. Zhodnotit rozdíly mezi pohlavím a barevnými typy.
Odkaz ke stažení