Efektivní ochrana proti plevelům v systému integrované produkce zeleniny při omezení rizik výskytu reziduí herbicidů ve sklizených produktech

 

Autoři: prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Michaela Kolářová, Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D., Ing. Martin Kočárek, Ph.D., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., Ing. Josef Kučera, Ing. Dana Schusterová, Ph.D., Ing. Leoš Uttl
ISBN : 978-80-213-3323-9 Rok: 2023
Výsledek řešení projektu MZe QK21020238 Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům v systému integrované produkce zeleniny informace pro naplňování podmínek stanovených v Nařízení vlády 80/2023, které se týkají dosažení stanovených limitů reziduí pesticidů, včetně relevantních metabolitů v produktech zeleniny při sklizni. Stanovit modely degradace reziduí herbicidů v závislosti na čase od aplikace do sklizně. Popsat postup, jak modely využívat pro stanovení akčních ochranných lhůt pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci zeleniny. Zhodnotit průběh degradace reziduí při pěstování v různém období vegetace a také rozdíly ve výskytech účinných látek herbicidů v hlízách/bulvách a listech kedluben/celeru.
Odkaz ke stažení