DETEKCE VYBRANÝCH VIRŮ INFIKUJÍCÍCH JABLONĚ

Autoři: Ing. Lenka Grimová, Ph.D., Ing. Lucie Winkowska, Ph.D., Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
ISBN : 978-80-216-2722-1 Rok: 2016
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MSM6046070901 a ČZU (CIGA) č. 20142017
Cíl metodiky: Hlavním cílem předkládané metodiky je poskytnou podrobné a srozumitelné protokoly určené pro rychlou a spolehlivou detekci vybraných virových patogenů jabloní pomocí sérologických testů ELISA a molekulárně-genetických testů RT-PCR a kvantitativní RT-PCR. Spolu s protokoly je v předkládané metodice uvedena tabulka s přehledem nejvhodnějších termínů pro odběr konkrétního typu rostlinného materiálu pro detekci jednotlivých virů v průběhu roku.
Odkaz ke stažení