DETEKCE RAS A POPULACÍ REZISTENTNÍCH K FUNGICIDŮM PATOGENA VENTURIA INAEQUALIS (CKE.) WINT. NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Autoři: Ing. Radek Vávra, Ph.D., Ing. Jana Kloutvorová, Ing. Jan Blažek, CSc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D., doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Mgr. Martina Melounová, Ph.D.
ISBN : 978‐80‐87030‐44‐8 Rok:2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV č. QH71172
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout pěstitelům jabloní potřebné k identifikaci populací patogena Venturia inaequalis (Cke.) Wint. rezistentních k vybraným fungicidním látkám a prolamující geneticky podmíněnou rezistenci odrůd, přispět k optimálnímu využívání přípravků k regulaci patogena v ochraně výsadeb jabloní a usnadnit pěstitelům volbu vhodných odrůd jabloní s geny rezistence proti patogenu V. inaequalis při zakládání nových výsadeb.

Srovnání „novosti postupů“

Metodika přináší postupy, které dosud na území České republiky nebyly v daném kontextu realizovány. Zejména jde o detekci mutací v genech cytb a β‐tub vedoucích k rezistenci Venturia inaequalis (Cke.) Wint. k fungicidům na bázi kresoxim‐methylu a benzimidazolu a detekci a studium dynamiky šíření ras V. inaequalis překonávající geneticky podmíněnou rezistenci) ve formě určené pro ovocnářskou veřejnost.

Odkaz ke stažení