Detekce falšování kozího mléka kravským mlékem metodou 1H NMR

Autoři: Lucie Rysová, Zuzana Pacáková, Oto Hanuš, Veronika Legarová, Jaroslav Havlík, Anna Mascellani Bergo, Hana Nejeschlebová, Irena Němečková
ISBN : 978-80-213-3143-3 Rok: 2021
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MZe NAZV Země QK1920222
Cíl metodiky: Cílem certifikované metodiky je detekovat falšování kozího mléka kravským mlékem metodou protonové nukleární magnetické rezonance (NMR). V souvislosti s touto metodikou jsou taktéž zveřejněny markery jednotlivých druhů mléka a jejich změny při různém procentu falšování sloužící pro odhalování případných komerčních, neetických manipulací v mlékařské praxi pro zajištění korektnosti mléčného potravinového řetězce.
Odkaz ke stažení