Detekce falšování kozího a ovčího mléka kravským mlékem metodou MALDI-TOF MS

 

Autoři: Lucie Rysová, Pavel Cejnar, Oto Hanuš, Matěj Božik, Veronika Legarová, Hana Nejeschlebová, Irena Němečková
ISBN : 978-80-213-3154-9 Rok: 2021
Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: MZe NAZV Země QK1920222
Cíl metodiky: Cílem certifikované metodiky je detekce falšování kozího a ovčího mléka kravským mlékem metodou hmotnostní spektrometrie s průletových analyzátorem a ionizací laserovou desorpcí v přítomnosti matrice (MALDI-TOF MS). V souvislosti s touto metodikou jsou také zveřejněny pozice v hmotnostním spektru, které jsou odpovědné za rozlišení výše zmíněných druhů mlék. Rovněž jsou popsány změny při různém procentu falšování sloužící pro odhalování komerčních a neetických manipulací s mlékem pro zajištění korektnosti mléčného potravinového řetězce.
Odkaz ke stažení