BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI A REGULACE SVEŘEPU JALOVÉHO A PŘÍBUZNÝCH DRUHŮ NA ORNÉ PŮDĚ

Autoři: prof. Ing. Josef Soukup, CSc., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Valičková, Ph.D., Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-28228 Rok: 2018
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu: NAZV QJ1310128
Cíl metodiky: Metodika si klade za cíl charakterizovat důležité biologické a ekologické vlastnosti, geografický výskyt a důvody šíření sveřepu jalového a příbuzných druhů, které se stávají významnými expanzivními pleveli na orné půdě v ČR a navrhnout integrovaný systém ochrany, který umožní dlouhodobé udržení úrovně jejich výskytu v porostech polních plodin na hospodářsky akceptovatelné úrovni a bude plnit i funkci prevence proti vzniku herbicidní rezistence. Metodika je určena zejména pro zemědělce, zemědělské poradce, podniky zemědělských služeb, ale i další odborníky zabývající se regulací zaplevelení.
Odkaz ke stažení