BILANCE DUSÍKU V ZEMĚDĚLSTVÍ

Autoři: Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2329-2 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 91081
Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout nové informace pro hodnocení hnojení polních plodin dusíkem (N) s ohledem na druh použitého hnojiva (organické, minerální), využití N porostem a vliv hnojení na výnos, při zohlednění půdně-klimatických podmínek stanoviště. V metodice jsou popsány specifika koloběhu dusíku v agroekosystému formy dusíku v půdě na základěstanovení obsahů N v půdě s využitím moderních analytických postupů a uplatnění těchto poznatků pro optimalizaci hnojení polních plodin dusíkem.
Odkaz ke stažení