ARTHROBOTRYS OLIGOSPORA JAKO ALTERNATIVNÍ BIOAGENS PROTI MELOIDOGYNE HAPLA

Autoři: Ondřej Douda, Miloš Zouhar, Jana Mazáková, Jana Nováková
ISBN : 978-80-213-2250-9 Rok: 2011
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81163
Cíl metodiky: Cílem této metodiky bylo vytvořit postupy pro získání, diagnostiku a namnožení nematofágní houby Arthrobotrys oligospora za účelem její aplikace jako bioagens proti fytoparazitickým háďátkům.
Odkaz ke stažení