ZAČLENĚNÍ SYSTÉMU POVRCHOVÉHO MULČOVÁNÍ DO TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR

Autoři: Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., Libor Mičák
ISBN : 978-80-213-2389-6 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 82149.
Cíl metodiky: Cílem je zavedení nového postupu „Systému povrchového mulčování“ u brambor, a tím realizovat pozitivní změny týkající se možnosti regulace mandelinky bramborové, plevelů, velikosti a kvality hlíz v pěstitelské technologii ekologicky pěstovaných brambor a významným způsobem tak stabilizovat jejich výnosy a produkci.
Odkaz ke stažení