VYUŽITÍ PEVNÉ SLOŽKY DIGESTÁTU PRO PŘÍPRAVU PĚSTEBNÍCH SUBSTRÁTŮ

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Lukáš Kaplan, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Martin Dubský, Ph.D., Ing. Iva Roubíková, RNDr. František Šrámek, CSc.
ISBN : 978-80-213-2376-6 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81202.
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je poskytnout kompletní návod pro hodnocení chemických a fyzikálních vlastností různých typů separátů pro jejich možné použití při přípravě pěstebních substrátů, včetně vlivu různých úprav separátu na jeho chemické a fyzikální vlastnosti, vypracovat kritéria pro použití separátů pro přípravu organických pěstebních substrátů, stanovit maximální přídavek různých typů a různě upravených separátů do substrátu s ohledem na jejich chemické a fyzikální vlastnosti.
Odkaz ke stažení