SYSTÉM DUSÍKATÉ VÝŽIVY CULTAN U TRAVNÍCH A JETELOTRAVNÍCH POROSTŮ

Autoři: Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
ISBN : 978-80-213-2330-8 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 71077.
Cíl metodiky: Metodika popisuje principy hnojení metodou CULTAN a možnosti využití této metody při hnojení travních a jetelotravních porostů.
Odkaz ke stažení