SKLADOVÁNÍ PŘEPRAVY A ÚPRAVA KONTAMINOVANÉ BIOMASY

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Pavla Zárubová, Ing. Kateřina Břendová, Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Miroslav Punčochář, DrSc., Ing. Michal Šyc, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2520-3 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. NAZV QH 81167.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je komplexně popsat způsoby skladování a přepravy kontaminované biomasy v závislosti na stupni kontaminace a stupni mobility rizikových prvků, a minimalizovat tak riziko pro životní prostředí a ohrožení zdraví pracovníků či dalších osob a možnosti následného využívání vypěstované biomasy na kontaminované půdě a vytvořit tak ucelený model nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska příznivého dopadu na ekonomiku dané technologie.
Odkaz ke stažení