ŘEPKA OZIMÁ – PĚSTITELSKÝ RÁDCE

Autoři: Ing. David Bečka, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. 
ISBN : 978-80-87111-05-5 Rok: 2007
  Metodika byla vypracována v rámci řešení výzkumného záměru MSM č. 6046070901.
Cíl metodiky: Předkládaná metodika technologie pěstování řepky ozimé si klade za cíl předložit odborné veřejnosti základní poznatky potřebné pro její úspěšné a rentabilní pěstování v podmínkách ČR. Metodika pěstování řepky ozimé je určena zemědělské prvovýrobě a pracovníkům ve službách. Může být vhodnou pomůckou pro menší pěstitele, pro agronomy zemědělských podniků, zemědělské poradce, studenty i širokou zemědělskou veřejnost. Své uplatnění najde i při výchově budoucích zemědělských odborníků. Získané poznatky mají pomoci při pěstování řepky – lépe se orientovat v základní agrotechnice a zakládání porostu, v odrůdové skladbě, v chemické ochraně, sklizni a kvalitě.
Odkaz ke stažení