PRODUKCE OSIV OBILNIN V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Autoři: doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Martin Káš, Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.
ISBN : 978-80-7427-146-5 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI 91C123.
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je přispět k řešení jednoho z limitujících faktorů rozvoje ekologického zemědělství v České Republice – zajištění dostatku kvalitních certifikovaných osiv. Vzhledem k jejich hospodářskému významu, se metodika věnuje výhradně osivům obilnin. Metodika by měla přispět k ekonomické stabilizaci ekologických farem a zvýšení nabídky nedostatkových cereálních bioproduktů domácího původu. Metodika je určena především ekologicky hospodařícím farmářům a poradcům, ale také studentům příbuzných oborů a široké odborné veřejnosti s cílem zvýšení efektivity zemědělského hospodaření pomocí přenosu poznatků získaných ve vědecko-výzkumné práci autorů.
Odkaz ke stažení