PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ PŠENICE ŠPALDY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Autoři: doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Zdeněk Stehno, CSc., Ing. Martin Káš, Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Ing. Alena Škeříková, prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.
ISBN : 978-80-7427-118-2 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 82272.
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je nabídnout ekologickým zemědělcům aktuální informace o pěstování pšenice špaldy (Triticum spelta L.) s důrazem na jarní formu jako alternativu k pěstování ozimé pšenice špaldy. S pěstováním ozimé formy pšenice špaldy jsou již určité zkušenosti. Řada ekologických zemědělců by přesto měla z různých příčin též zájem o využití jarní formy tohoto druhu. Metodika by také měla přispět k rozvoji ekologického zemědělství na orné půdě. Souvisejícím cílem je pak podpora rozšíření nabídky cereálních bioproduktů domácího původu. Pšenice špalda je vhodná pro řadu potravinářských produktů. S jejím pěstováním a využitím jsou již určité zkušenosti, přesto není špaldě věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila. Metodika je určena především ekologicky hospodařícím zemědělcům. Při své činnosti ji také mohou využít specializovaní poradci. Předpokládá se také její využití při studiu zemědělsky orientovaných oborů.
Odkaz ke stažení