PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ PŠENICE JEDNOZRNKY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Autoři: Ing. Petr Konvalina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Zdeněk Stehno, CSc., Ing. Martin Káš, Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Ing. Alena Škeříková, Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc.
ISBN : 978-80-7427-120-5 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 82272.
Cíl metodiky: Cílem předkládané metodiky je podpora rozvoje ekologického způsobu zemědělského hospodaření na orné půdě. Stane se tak prostřednictvím využití širší druhové diverzity pěstovaných plodin, konkrétně v ČR zatím nepěstované pšenice jednozrnky (Triticum monococcum L.). Tento cíl by měl také podpořit zvýšení nabídky nedostatkových cereálních bioproduktů domácího původu. Metodika je určena především ekologicky hospodařícím zemědělcům a poradcům. Mohou ji ale také využít studenti příbuzných oborů a široká odborná veřejnost s cílem zvýšení efektivity zemědělského hospodaření pomocí přenosu poznatků získaných ve vědecko-výzkumné práci autorů.
Odkaz ke stažení