MONITORING KVALITY POPELU ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., Ing. Pavla Ochecová, prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Ivana Perná, PhD., Ing. Tomáš Hanzlíček, Ing. Jan Habart, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
ISBN : 978-80-213-2327-8 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. NAZV QI 102A207.
Cíl metodiky:Cílem předkládané metodiky je na základě zjištěných výsledků analýz popelů z více než 40 zdrojů v České republice tyto popele kategorizovat dle vstupní suroviny a vytipovat vhodné popele pro použití na zemědělské půdě, což znamená významný posun ke snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh a snadnější dodržování republikových závazků při naplňování podílu produkce energie z obnovitelných zdrojů. Další výhodou nalezení uplatnění pro tyto materiály, z environmentálního hlediska je omezení skládkování a podpora recyklace živin.
Odkaz ke stažení