METODIKA HODNOCENÍ KONTAMINACE LESNÍCH PŮD

Autoři: Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Dr. Ing. Milan Sáňka, Doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., Ing. Jarmila Čechmánková, RNDr. Pavel Čupr, Ph.D., Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Ing. Věra Fadrhonsová, Ing. Adéla Fraňková, Doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., Ing. Viera Horváthová, Ing. Jakub Houška, Ph.D., Ing. Radek Novotný, Ph.D., Mgr. Pavel Rotter, Mgr. Ondřej Sáňka, Mgr. Jan Skála, Mgr. Lucie Šindelářová, RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., Mgr. Jana Vašíčková, Ing. Lucie Vortelová
ISBN : Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI112A201
Cíl metodiky: Cílem předkládané práce je poskytnout souborně základní metody pro stanovení celkového obsahu a obsahu přístupných forem potenciálně rizikových prvků a obsahu perzistentních organických polutantů v lesních půdách. Tyto metody jsou doplněny doporučeným způsobem odběru vzorků a vybranými metodami hodnocení mikrobiologických a ekotoxikologických parametrů, které mohou charakterizovat skutečný vliv kontaminace na lesní půdu a ekosystém.
Odkaz ke stažení