METODICKÝ POSTUP PRO HODNOCENÍ VLIVU PASTVY SKOTU NA PŮDNÍ VLASTNOSTI, MNOŽSTVÍ A JAKOST VODY A BIODIVERZITA V KRAJINĚ

Autoři: Petr Fučík, Antonín Zajíček, Renata Duffková, Ondřej Holubík, Jana Peterková, Veronika Matoušková, Petra Huislová, Miluše Svobodová, Jiří Mrkvička, Jitka Skalická, Milan Skalický, Jaromír Šantrůček, Pavlína Hakrová, Martin Šlachta, Václav Bystřický, Jana Moravcová, Jan Procházka,František Zemek, Miroslav Pikl
ISBN : 978-80-87361-42-9 Rok: 2015
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI111C034
Cíl metodiky:Cílem metodiky je předložit metodické postupy pro přímou i nepřímou kvantifikaci vlivu pastvy skotu na půdu, vodu a biodiverzitu v různých geomorfologických zónách pastevních areálů. Tyto postupy jsou formulovány na základě poznatků a zkušeností dosažených řešitelským týmem v rámci níže uvedeného projektu, jakož i ve vazbě na dostupné znalosti z domácí i zahraniční literatury. Jsou navrženy a popsány zásady pro monitoring, zpracování a hodnocení sledovaných parametrů půdy, vody a bioty a dále jsou doporučeny související vhodné podklady a přístupy z hlediska interpretace leteckých / družicových snímků pro vyhodnocování některých parametrů pastevních areálů.
Odkaz ke stažení