JARNÍ SLADOVNICKÝ JEČMEN – PĚSTITELSKÝ RÁDCE

Autoři: Ing. Ladislav Černý, Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Jan Křováček, Ing. Martin Hájek
ISBN : 978-80-87111-04-8 Rok: 2007
  Metodika byla vypracována v rámci řešení výzkumného záměru MSM č. 6046070901.
Cíl metodiky: Předkládaná metodika technologie pěstování jarního ječmene si klade za cíl předložit odborné veřejnosti základní poznatky potřebné pro jeho úspěšné pěstování v ČR. Předkládaná metodika pěstování jarního ječmene je určena zemědělské prvovýrobě a pracovníkům ve službách využívaných při jeho pěstování a zpracování. Může být vhodnou pomůckou pro menší pěstitele, tak pro agronomy zemědělských podniků, zemědělské poradce atd. Své uplatnění najde i při výchově budoucích zemědělských odborníků na pěstování rostlin.
Odkaz ke stažení