INTEGROVANÝ SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ CHMELE

Autoři: Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Josef Ježek, Ing. Ivo Klapal, Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D., Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Josef Vostřel, CSc.
ISBN : 978-80-86836-82-9 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81049.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je doporučení vhodných technologických postupů a opatření při pěstování chmele v režimu integrované produkce. Základem je vyvážené hnojení preferující organická hnojiva (komposty, statková hnojiva, zelené hnojení, digestáty, fermentovaná rostlinná hnojiva) a další dohnojení minerálními hnojivy na základě výsledků analýz půdních vzorků. V metodice jsou zahrnuty popisy a vyobrazení nejdůležitějších chorob a škůdců chmele, způsoby monitorování a vyhodnocování prahů hospodářské škodlivosti, principy ochrany a navrženy možnosti ochrany včetně doporučení vhodných přípravků a nechemických ochranných opatření. Ochrana chmele je koncipována jako antirezistentní.
Odkaz ke stažení