HOŘČICE – PĚSTITELSKÝ RÁDCE

Autoři: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Marie Prášilová, CSc., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
ISBN : 978-80-87111-01-7 Rok: 2007
  Metodika byla vypracována v rámci řešení výzkumného záměru MSM č. 6046070901.
Cíl metodiky: Cílem metodiky je předat zemědělské veřejnosti a dalším zájemcům obecné a hlavně agronomické, agrotechnické informace o hořčicích. S ohledem na pěstitelský rozsah je brožura zaměřena především na hořčici bílou. Zároveň jsou však uvedeny i základní odlišnosti při produkci hořčice sareptské.
Odkaz ke stažení