HNOJENÍ SLUNEČNICE MOLYBDENEM

Autoři: Ing. Petr Škarpa, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.
ISBN : 978-80-7375-617-8 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QH 81271.
Cíl metodiky: Metodika si klade za cíl seznámit pěstitele slunečnice, zemědělské poradce, pracovníky v zemědělském výzkum a odbornou veřejnost s významem nepostradatelného mikrobiogenního prvku molybdenu (Mo) ve výživě slunečnice roční a na základě výsledků výzkumu poskytnout praktický návod na jeho mimokořenovou aplikaci při pěstovaní této olejniny s cílem optimalizovat její pěstování za účelem zvýšení výnosu nažek a pozitivního ovlivnění kvality produkce.
Odkaz ke stažení