FYTOREMEDIAČNÍ TECHNOLOGIE PODPOROVANÉ FYTOEXTRAKCE

Autoři: prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Gabriela Muhlbachová, Ph.D., dipl. Ing. Reinhard Neughschvandtner, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2326-1 Rok: 2012
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu č. NAZV  QH 81167.
Cíl metodiky:Cílem metodiky bylo shrnout a prohloubit současné poznatky o možnostech podporované fytoextrakce rizikových prvků s využitím komplexotvorných sloučenin, zejména solí kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA) při udržení přiměřené biologické aktivity půdy a současně navrhnout opatření vedoucí ke vhodné aplikaci EDTA tak, aby byly zohledněny nejen možnosti zvýšení přijatelnosti rizikových prvků pro rostlinu, a tím i zvýšení příjmu nežádoucích prvků rostlinou, ale i zachování přiměřené biologické aktivity v půdách. Uvedená doporučení jsou koncipována na základě víceletých experimentů provedených přímo v terénu v podmínkách kontaminovaných půd v oblasti Příbramska.
Odkaz ke stažení