DIAGNOSTICKÝ KLÍČÍCÍ TEST PRO STANOVENÍ CELKOVÉ KONTAMINACE ZRNA OBILOVIN FUSARIOVÝMI MYKOTOXINY

Autoři: Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Ing. Zdena Vepříková, Ing. Marta Václavíková, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., Ing. Hana Honsová, Ph.D.
ISBN : 978-80-213-2427-5 Rok: 2013
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu NAZV č. QI111B154
Cíl metodiky: Metodika je určena pro laboratoře obchodních a zpracovatelských organizací, zabývajících se kvalitou a jakostním hodnocením cereálních potravinářských a krmných surovin. Dále je využitelná i pro laboratoře šlechtitelských firem, v rámci komplexního hodnocení genotypů a šlechtitelských materiálů obilnin. Předpokládá se také využití metodiky při studiu potravinářských, případně i zemědělsky orientovaných oborů. Cílem metodiky je nabídnout výše uvedeným organizacím a institucím pracovní postup stanovení celkové úrovně fusariových mykotoxinů v zrnu obilovin (zejména pšenice a ječmene, příp. žita), včetně potenciálně přítomných maskovaných forem mykotoxinů, které představují riziko zvýšené kontaminace mykotoxiny zejména pro spotřebitele konečných produktů. Sledování změn poměru volných a vázaných forem mykotoxinů, zjišťovaných v průběhu klíčícího testu, by současně mohlo napomoci charakterizovat úroveň rezistence genotypů obilnin vůči fusariu.
Odkaz ke stažení