ZNAČENÍ RYB

Autoři: J. Turek, P. Horký, O. Slavík, T. Randák
ISBN : 978-80-7514-016-6 Rok: 2014
  Metodika byla vypracována v rámci řešení projektu :

OP Rybářství (2007–2013), Metodiky I (2014-2015), reg. č. CZ.1.25/3.1.00/13.00477

Cíl metodiky: Cílem metodiky je poskytnout podrobné informace o metodách značení ryb, použitelných pro vědecké či chovatelské účely. Metodika shrnuje a popisuje v současnosti nejpoužívanější způsoby značení ryb a poskytuje informace o jejich vhodnosti pro různé účely a druhy, popř. velikosti ryb. Zároveň jsou popsány klady a zápory každé metody, včetně ekonomické náročnosti a vhodnosti použití vzhledem k účelu značení, respektive sledovanému parametru a očekávaným výsledkům.
Odkaz ke stažení